Identyfikacja wizualna

Full
Life
Cycle

Projekt logotypu w kilku wariantach dla start-upu Full Life Cycle. Firma zajmuje się opieką IT od fazy doradztwa i projektu aż do utrzymania na serwerze.

Projekt miał na celu ukazanie przejrzystość działania firmy i łatwe przeprowadzenie klienta przez kolejne etapy.

Close Menu